Under construction

 

 • Spnsors and supporting organizations: -

   

  History of ICSPCC

   

  The Conference was initiated and organized by IEEE Xian Section and Hong Kong CAS/COM Chapter in 2011. 

    

  The 8th one, ICSPCC2018 , was held in Qingdao, China.

  The 7th one, ICSPCC2017 , was held in Xiamen, China.

  The 6th one, ICSPCC2016 , was held in Hong Kong, China.

  The 5th one, ICSPCC2015 , was held in Ningbo, China.

  The 4th one, ICSPCC2014 , was held in Guilin, China.

  The 3rd one, ICSPCC2013, was held in Kunming, China.

  The 2nd one, ICSPCC2012, was held in Hong Kong, China.

  The ist one, ICSPCC2011, was held in Xian, China.

   

 • General Co-Chair
  Jianguo HUANG
  Northwestern Polytechnical University, Xian
  Yongchen Song
  Dalian University of Technology
  Oliver Choy
  Chinese Univ. of Hong Kong


  International Advisory Committee
  Nim CHEUNG (HK)
  Zhi DING (USA)
  Tariq DURRANI (UK)
  David FENG (Australia)
  Toshio FUKUDA (Japan)
  B H JUANG (USA)
  Mos KAVEH (USA)
  Alex C KOT (Singapore)
  Ray K. J. LIU (USA)
  K. M. LUK (Hong Kong)
  Zhi-Quan LUO (USA)
  Wan-Chi SIU (HK)
  Lawrence WONG (Singapore)

   

  Technical Program Co-Chair
  Jingdong CHEN, NPU, Xian

  Ray CHEUNG, CityU, HK

  Ricky LAU, CityU, HK.
  Jiandong LI, Xidian Univ, Xian
  Peter TAM
  , PolyU HK
  Hongyu WANG, DUT Dalian.
  Qun WU, HIT, Harbin.

   

  Track Co-Chair
  Ben CHENG, RMIT, Australia
  Bonnie LAW, HK Polytechnic Univ
  Bo LI, NPU, Xian
  Yi Sun, Dalian Univ. of Tech
  Fuliang Yin
  , Dalian Univ. of Tech
  Chao WANG, Shanghai Univ
  Qunfei ZHANG, , NPU, Xian

   

  Special Scession Co-Chair
  Chengbing HE, NPU, Xian

  S H LEUNG, City Univ of HK  

  Qiuhua Lin, Dalian Univ. of Tech

   

  Local Arrangement Chair
  Hongxi Yin, Dalian Univ. of Tech

   

  Publication Chair
  Edward CHEUNG, PolyU, HK

   

  Publicity Co-Chair
  Xin LIU, Dalian Univ. of Tech
  Wentao SHI, NPU, Xian

  He XIANG, NPU, Xian

   

  Registration Co-Chair
  Xiaodong CUI, NPU, Xian
  Chengkai TANG, NPU, Xian

   

  Student Paper Award Co-Chair
  Jing Han, NPU, Xian
  Peter Tam, PolyU, HK

   

  Finance Co-chair
  Chengbing HE, NPU, Xian
  Y W LIU, HK CASCOM Chapter
   
   

  Secretary
  Lianyou JING, Dalian Univ. of Tech

  Lingling Zhang, NPU, Xian

   

  Sponsors

  Dalian University of Technology

  Northwestern Polytechnical University, Xian

  Harbin Institue of Technology

  IEEE Xi’an Section

  IEEE Hong Kong Section

  IEEE Harbin Section

   

  Technical Sponsors

  IEEE HK CASCOM Joint Chapter

  IEEE Xi'an SP Chapter

  IEEE Harbin MTT/AP/EMC Joint Chapter

  IEEE Harbin GRSS Chapter

  Contact us